Sidik qaçırma

Rektosele nədir?

Rektosele nədir?

Qadınlarda yoğun bağırsağın son hissəsi olan düz bağırsağın (rektum) uşaqlıq yoluna doğru qabarması rektosele adlanır.
Yaşlı qadınlarda daha çox rast gəlinir və bu əlamətlərlə özünü biruzə verir:
-Böyük bayıra gedən zaman gücənmələr.
-Bağırsağın tam boşalmaması hissiyyatı.
Xəstə bağırsağı əli ilə boşaltmalı olur. Bunun üçün uşaqlıq yolunun arxa divarını düz bağırsağa doğru sıxır.
Qadınlarda uşaqlıq yolu ilə düz bağırsağın arasında sərt təbəqə yerləşir. Uzun müddətli qəbizlikdən, doğuşdan, ginekoloji problemlərdən, ağırlıq qaldırmadan, davamlı öskürəklə müşahidə olunan xroniki bronxitdən sonra bu təbəqə zəifləyir nəticədə rektosele yaranır.
Müalicəsi xəstəliyin inkişaf dərəcəsindən asılıdır.Yüngül formalarda konservativ metodlardan istifadə olunur. Effekt müşahidə edilmədikdə, cərrahi əməliyyat tələb olunur.