Sidik qaçırma

Botoks inyeksiyası

Botoks inyeksiyası

BOTOKS - YALNIZ ESTETİK MƏQSƏDLƏ İSTİFADƏ OLUNMUR.
ARTIQ SİDİKQAÇIRMADA, TEZ-TEZ VƏ AĞRILI SİDİYƏ ÇIXMADA TƏTBİQ EDİLMƏKDƏDİR!
Botox daha çox estetik məqsədlə istifadə olunsa da əslində təsir mexanizmi müvəqqəti olaraq güclü bir əzələ iflici yaradır. Hal hazırda 300-dən çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Uroginekologiyada da 10-15 fərqli xəstəliklər zamanı tətbiq olunur. Ən çox dərman müalicəsindən fayda görməyən hiperaktiv, neyrogen sidik kisəsi, tez-tez sidiyə getmə və sidikqaçırmadan şikayət edən xəstələrdə tətbiq olunur. Sistoskopla (kameralı cihaz ilə) sidik kisəsinin içərisinə 20-30 nöqtəyə botoks inyeksiyası edilir və pasient 1 saat sonra evə buraxılır. Botoks inyeksiyasının üstünlüyü DOĞRU xəstə seçimidir!

БОТОКС - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. ТЕПЕРЬ ПРИМЕНЯЕТСЯ И В НЕПРОИЗВОЛЬНОМ, А ТАКЖЕ ПРИ ЧАСТОМ И БОЛЕЗНЕННОМ МОЧЕИСПУСКАНИИ!
Несмотря на то, что ботокс в большинстве случаев используется в эстетических целях, его действенный механизм временно создаёт сильный паралич мышц. На данный момент он применяется в лечении более 300 заболеваний. Также и в урогинекологии применяется при 10-15 различных заболеваний. В основном, используется в лечении больных, с гиперактивным, нейрогенным мочевым пузырём, а также при жалобах на частое и непроизвольное мочеиспускание. С помощью цистоскопа (оборудование с камерой) во внутрь мочевого пузыря в 20-30 точек внедряются инъекции ботокса и через час пациента отпускают домой. Правильный выбор пациентов является преимуществом инъекций ботокса!